Sirkku Hilden Parempaa arkea

Vaikeista asioista pystyttävä puhumaan

Oulun seksuaalirikokset ovat nostaneet esille yhden politiikan heikkouksista: vaikeista asioista puhumisen ongelmatiikan. Kun inhimillisiä tragedioita tapahtuu, etsitään syylliset ja yksinkertaistetaan ongelmat. Oulun tapauksissa eräät poliittiset ryhmät ovat nostaneet yhden ryhmän eli maahanmuuttajat syylliseksi ja ongelman ratkaisuksi maahanmuuton kiristämisen. Asiat eivät ole näin yksinkertaisia.

Lapseen kohdistuvat seksuaaliset rikokset ovat hirvittäviä rikoksia ja niitä tekevät sekä suomalaiset että ulkomaalaistaustaiset Suomessa asuvat henkilöt. Esille tulleiden suomalaisten tekemien rikosten määrä on hämmästyttävän suuri – myös Lahdessa.  Rikoksista on annettava riittävän painavat rangaistukset, jotka kohtaavat kansalaisten oikeustajun ja toimisivat ennaltaehkäisevästi. Nyt näin ei riittävästi tapahdu. Rikoslakia onkin muutettava tältä osin. Minimirangaistuksia on kovennettava ja raiskauksen määritelmä muutettava suostumusperustaiseksi. Sakko tai ehdollinen vankeus eivät ole lapseen kohdistuvassa seksuaalirikoksessa riittäviä.

On myös myönnettävä, että maahanmuuttoon liittyy aina ongelmia. Nämä ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa ja on ratkaistava. Maahanmuuttajat eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, joten heitä ei tule leimata yhtenä ryhmänä. Rikolliset ovat rikollisia ja heidän on saatava rangaistus, muilta osin maahanmuuton ongelmiin on puututtava riittävän nopeiden turvapaikkaprosessien, kotouttamisen sekä kieli- ja kulttuurikoulutuksen avulla. Perhe ja läheiset luovat kontrollia ja vakautta, joten perheidenyhdistämisen helpottaminen turvapaikan saaneiden osalta on turvallisuusteko. Rikoksiin sortuu helpommin, jos on yksin eikä ole mitään menetettävää.

On totta, että kaikki tuo maksaa, mutta se kannattaa, sillä samalla työvoima kasvaa, sosiaaliset ja turvallisuusongelmat vähenevät ja kotoutuminen nopeutuu. Kyllä kieli, koulutus ja työ ovat avainsanat tässäkin tapauksessa. Suomalaisen kulttuurin ja oikeusvaltioperiaatteen pelisääntöjen noudattaminen mahdollistaa myös oman kulttuurin ja sen perinteet.   

Rikosten ennaltaehkäisy ja riittävät sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut ovat pohja, jossa ei saa olla aukkoja. Vaikeat asiat on nostettava esille neuvoloissa ja kouluissa, ja henkilökunnalla on oltava koulutusta ja tukea näiden esille tuomiseen. Tärkeintä on kuitenkin se, että kotona ollaan kiinnostuneita lapsesta ja nuoresta ja käydään läpi sosiaalisen median käytön sääntöjä, rajoitteita ja ongelmia. Lapset ja nuoret kohtaavat vaikeita asioita somessa ja kuulevat uutisia eri puolilta. Vaikeista asioista on pystyttävä puhumaan myös heidän kanssaan.

 

Sirkku Hildén (sd.)

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja kansanedustajaehdokas

Lahti

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat